Polityka prywatności

 1. Administratorem strony com (dalej jako Strona) jest Robocreator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-702) ul. Głogowska 31/33, tel.: 606-299-977, e-mail: centrala@twojrobot.pl (dalej jako “Administrator”).
 2. Administrator nie pozyskuje od osób korzystających ze Strony żadnych danych pozwalających bezpośrednio na ich identyfikację. Działania zmierzające go do uzyskania takich danych również nie są podejmowane.
 3. Strona stosuje pliki cookies – służą one do prawidłowego funkcjonowania Strony. Są to pliki przesyłane na urządzenie użytkownika, które usprawniają prace Strony, a Administratorowi pozwalają na uzyskanie pewnych danych statystycznych, które jednak nie pozwalają na identyfikację użytkownika. Uzyskiwane dane przez Administratora służą jedynie ocenie, które elementy strony są częściej odwiedzane, czytane itd.
 4. Stosowane przez Administratora pliki cookies oraz okres przechowywania przez nie danych mogą Państwo samodzielnie zweryfikować z poziomu przeglądarki internetowej. Jeśli nie chcą Państwo, aby pliki cookies zapisywały się na Państwa urządzeniu, istnieje możliwość skonfigurowania przeglądarki internetowe w taki sposób, aby całkowicie lub częściowo wyłączyć przechowywanie plików cookies.
 5. W przypadku osób zalogowanych (po uzyskaniu Konta), Administrator zbiera następujące dane:
  1. fakt zalogowania się i czas trwania połączenia
  2. odwiedzane podstrony, zakładki itd. oraz czas przebywania na nich
  3. ___________________________
 6. Wszelkie dane osobowe nie będą nigdzie przekazywane.
 7. Podane dane osobowe będą przechowywane do zakończenia łączącej Administratora z Państwem Umowy oraz czasu upływu terminów przedawnienia wszelkich roszczeń, chyba, że czas dłuższego ich przechowania będzie wynikał z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 8. Osoby zalogowane posiadają prawo dostępu do podanych danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia oraz do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania tych danych osobowych. Żądanie usunięcia danych spowoduje rozwiązanie Umowy i uniemożliwienie skorzystania z Usług, jakie oferuje Strona.
 9. Każdej zalogowanej osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (którym na terytorium RP jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani narusza przepisy obowiązującego prawa, w tym RODO.
 10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do korzystania z usług oferowanych przez Stronę.
 11. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej (czyli poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego).
 12. Wobec podanych danych nie przewiduje się zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jak również profilowania.