PROGRAMOWANIE GIER

36 zł

dostęp przez 2 miesiące

Naucz się programować gry od podstaw z aplikacją Construct 2. Każda część to inny gatunek gry!

CZEGO SIĘ NAUCZYMY:

Kurs programowania gier w Construct 2 poziom podstawowy nauczy Twoje dziecko tworzyć proste gry komputerowe. Co ważne: nie wymagane jest wcześniejsze doświadczenie w programowaniu. Stworzenie własnej gry przez dziecko rozwija samodzielność i umiejętność rozwiązywania problemów.  To intuicyjna nauka logicznego myślenia przez zabawę. Dzieci nie zdają sobie sprawy z tego, że tworząc świat w grach komputerowych, uczą się myślenia ścisłego, projektowania graficznego, interfejsu użytkownika, tworzenia technologii i kompetencji cyfrowych. Kończąc lekcję, dziecko ma stworzone przez siebie wspaniałe narzędzie do zabawy.

GRUPA DOCELOWA: 9-14 lat

WYMAGANIA SPRZĘTOWE: Program Construct jest darmowy, poza tym: komputer, dostęp do internetu

KONIECZNE UMIEJĘTNOŚCI DZIECKA: umiejętność czytania, obsługa myszki

ZAKRES KURSU: programy oparte na zdarzeniach i obiektach, zmienne globalne i lokalne, implementacja zachowań obiektów w grze, kolizje obiektów, sterowanie za pomocą klawiatury i myszki, implementacja grawitacji, generatora liczb itp.

CENA: 36 zł

CZAS TRWANIA: 8 lekcji po ok. 45 minut, dostęp do lekcji przez 2 miesiące

TERMINY KURSU: Dziecko realizuje kurs, kiedy chce, w swoim tempie – w ciągu 2 miesięcy.

PRZYKŁADOWE LEKCJE

1. ASTEROIDY

MISJA: Stworzyć grę, w której statek kosmiczny będzie unikał ciał niebieskich oraz będzie do nich strzelał

NABYWANE UMIEJĘTNOŚCI: Wprowadzenie idei programu opartego o reakcje na zdarzenia, obiektów mających wpływ na rozgrywkę oraz zmiennych globalnych (interpretowanych identycznie przez wszystkie składowe programu) i lokalnych (przypisanych do danego obiektu); Implementacja zachowań obiektów w grze

2. TOR WYŚCIGOWY

MISJA: Stworzyć grę, w której samochód wyścigowy będzie pokonywał tor na czas

NABYWANE UMIEJĘTNOŚCI: Implementacja kolizji z ukrytymi obiektami, dodanie interfejsu z informacjami aktualizowanymi na bieżąco, wprowadzenie sterowania obiektem za pomocą klawiszy na klawiaturze

3. BREAKOUT

MISJA: Stworzyć grę, w której rozbija się bloki za pomocą piłki odbijanej paletką

NABYWANE UMIEJĘTNOŚCI: Wprowadzenie animacji obiektów aktywowanych zdarzeniami, rozróżnienie obiektów stałych(kolidujących) i przenikających, modyfikacja obszaru kolizji obiektów

LEKCJE
MATERIAŁY DODATKOWE
TESTY